1914 m. gruodžio 7 d., praėjus penkiems mėnesiams nuo Pirmojo pasaulinio karo kovų pradžios, popiežius Benediktas XV paragino laikinai nutraukti ugnį Kalėdų laikotarpiu. Visų pusių kariniai lyderiai nepaisė prašymo, tačiau apkasuose esantys kariai atsakė. Sutemus, Kalėdų išvakarėse ėmė skambėti kalėdinės giesmės vokiečių ir anglų kalbomis, o rytą neginkluoti vokiečių kareiviai priėjo prie britų linijos šaukdami „Linksmų Kalėdų! Jų laukė nuoširdūs rankų paspaudimai, šokolado ir cigarečių dovanos bei nuotaikingas futbolo žaidimas. Vadinamosios „Kalėdinės paliaubos“ buvo trumpalaikės ir niekada nepasikartojo, tačiau tai nuostabus mūsų žmogiškumo pavyzdys, kurį galime sukurti net tamsiausiomis akimirkomis.